Деца в беда...

е съвместна помощна акция на "Дайстер унд Веэерцайтунг”(Девецет) и Областен съвет на ГЧК-Хамелн Пирмонт

Ние помагаме в България на деца, изпаднали в беда. Помогнете ни, за да помагаме!